RODO

Szanowni Państwo

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Radomiu

adres: ul. Chrobrego 48, 26-600 Radom

telefon: 48 360 60 68


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym możliwy jest kontakt:

  • pisemnie na adres siedziby Administratora,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iodo@microland.com.pl