Rejestracja

Rejestracja odbywa się osobiście, telefonicznie i przez osoby trzecie na podstawie skierowania (tam gdzie jest wymagane).

Przychodnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 – 18.00

Rejestracja telefoniczna w godzinach 8:00 – do 18:00

Telefon: 48 360 60 68 wew. 1 lub 535 731 611

Zapotrzebowanie na leki można wysyłać na adres e-mail: kartoteka@wspl.radom.pl lub podawać w formie papierowej do Przychodni. Czas oczekiwania na receptę do 10 dni roboczych.

Pacjent rejestrujący się do lekarza powinien mieć dowód osobisty lub inny dokument zawierający nr PESEL.

Warunkiem uzyskania bezpłatnego świadczenia zdrowotnego jest pozytywna weryfikacja w systemie e-Wuś – Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców.