Rejestracja

Rejestracja odbywa się osobiście, telefonicznie i przez osoby trzecie na podstawie skierowania (tam gdzie jest wymagane).

Przychodnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 – 18.00

Rejestracja telefoniczna w godzinach 8:00 – do 18:00

Telefon: 48 360 60 68 wew. 1

Pacjent rejestrujący się do lekarza powinien mieć dowód osobisty lub inny dokument zawierający nr PESEL.

Warunkiem uzyskania bezpłatnego świadczenia zdrowotnego jest pozytywna weryfikacja w systemie e-Wuś – Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców.

Zmień wielkość czcionki
Wysoki kontrast