Przygotowanie do badania RTG

Pacjent zgłaszający się na badanie RTG powinien posiadać ważne skierowanie. Wyjątkiem jest badanie punktowe zęba.

Skierowanie powinno być wypełnione czytelnie i zawierać takie informacje:

  • Imię i nazwisko pacjenta
  • PESEL
  • Rodzaj badania
  • Rozpoznanie
  • Pieczęć jednostki kierującej
  • Datę wystawienia skierowania
  • Pieczęć i podpis lekarza kierującego na badanie

Dzieci i osoby niepełnoletnie powinny zgłosić się na badanie w obecności opiekuna prawnego.

Kobiety w ciąży, przed wykonaniem badania RTG powinny poinformować o tym fakcie lekarza kierującego oraz technika RTG.

Pacjent zgłaszający się na badanie RTG  jamy brzusznej oraz odcinka lędźwiowego kręgosłupa powinien być na czczo , lub co najmniej 6 godzin bez jedzenia.

W dniu poprzedzającym badanie pacjent powinien zastosować dietę lekkostrawną.

Należy wystrzegać się spożywania posiłków wzdymających (napoje gazowane, soki,groch, jogurty..)

Zaleca się przyjąć Espumisan w celu pozbycia się gazów z jelit.

W dniu badania należy pozostać na czczo. Nie palić papierosów, nie żuć gumy. Można wypić słabą herbatę lub wodę niegazowaną , przyjąć wszystkie leki przyjmowane na stałe.

Badania rentgenowskie wykonywane są w:

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Radomiu

RTG: we wtorek w godz. 15.15 – 17.45

od czwartku do piątku w godz. 15.15 – 17.45