Punkt pobrań

Pacjent zapisany do WSPL SP ZOZ w Radomiu może bezpłatnie (ze skierowaniem od lekarza rodzinnego) wykonać badania diagnostyczne w poniżej podanych miejscach:

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Radomiu

Punkt pobrań: od wtorku do czwartku w godz. 7.00 – 10.00

DIAGNOSTYKA w Radomiu

Punkty dostępne dla pacjentów w dni, w których nie wykonuje się badań w przychodni:

  • Diagnostyka ul. Chrobrego 30 c w godz. 7.00 – 14.00
  • Diagnostyka ul. Mickiewicza 6 w godz. 7.00 – 14.00
  • Diagnostyka ul. Główna 11 w godz. 7.00 – 14.00
  • Diagnostyka ul. Batorego 24 w godz. 7.00 – 11.00