Dokumentacja medyczna

Pacjenci chcący uzyskać kopię dokumentacji medycznej muszą wypełnić odpowiedni formularz. Można upoważnić na odpowiednim formularzu inną osobę do udostępniania jej dokumentacji medycznej.  Wymagane formularze oraz instrukcja udostępniania dokumentacji medycznej dostępne poniżej.