Przychodnia rejestracja tel: 48 3606068 wew. 20

Przetargi

 • Konkurs ofert z dnia 2018-01-17 r.
 • Pobierz:
  Ogłoszenie (2018-01-17)


 • Ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 2017-12-12 r.
 • Pobierz:
  Ogłoszenie (2017-12-12)
  Informacja o wyborze ofert z dnia 21.12.2017r (2017-12-21)


 • Ogłoszenie nr 597518-N-2017 z dnia 2017-10-04 r.
 • Pobierz:
  Ogłoszenie (2017-10-04)
  Załącznik - SIWZ (2017-10-04)
  Załącznik - przedmiar (2017-10-04)
  Załącznik - SST (2017-10-04)

  Załącznik 1 - Formularz ofertowy
  Załącznik 2 - Oświadcznie
  Załącznik 3 - Wzór wykazu robót
  Załącznik 4 - Wzór wykazu osób
  Załącznik 5 - Wzór umowy

  Informacja z otwarcia ofert (2017-10-20)
  Wynik przetargu (2017-11-13) • Ogłoszenie
  Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych (2017-08-23)

 • Pobierz:
  Ogłosszenie o konkursie (2017-08-23)

  Informacja o wyborze ofert (2017-08-31)
 • Ogłoszenie
  Ogłoszenie o zamówieniu w dniu 11.05.2017r - Dostawa aparatu ultrasonograficznego dla potrzeb WSPL SP ZOZ w Radomiu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - data 11.05.2017r, nr sprawy: WSPL.01.2017

 • Pobierz:
  Ogłosszenie o zamówieniu

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Komplet załączników

  Odpowiedzi na pytania (2017-05-23)

  Informacja z otwarcia ofert (2017-05-31)

  Wyniki przetargu (2017-06-29)

 • Ogłoszenie
  Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych

 • Pobierz:
  Ogłosszenie o konkursie

  Wyniki konkursu:
  Pobierz wyniki konkursu


  Copyright 2010 WSPL SP ZOZ