Przychodnia rejestracja tel: 48 3606068 wew. 20

Przetargi

 • Ogłoszenie
  Ogłoszenie o zamówieniu w dniu 11.05.2017r - Dostawa aparatu ultrasonograficznego dla potrzeb WSPL SP ZOZ w Radomiu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - data 11.05.2017r, nr sprawy: WSPL.01.2017

 • Pobierz:
  Ogłosszenie o zamówieniu

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Komplet załączników

  Odpowiedzi na pytania (2017-05-23)

  Informacja z otwarcia ofert (2017-05-31)

  Wyniki przetargu (2017-06-29)

 • Ogłoszenie
  Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych

 • Pobierz:
  Ogłosszenie o konkursie

  Wyniki konkursu:
  Pobierz wyniki konkursu


  Copyright 2010 WSPL SP ZOZ