Baza sprzętowa i programowa wg wytycznych przychodni

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Radomiu zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych w rozumieniu ustawy z dnia 11 września .2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r.,poz.1710, z późn. zm.).

Załączniki