Wykonanie mebli w budynkach Przychodni

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Radomiu zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych netto, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r.,poz.1710, z późn. zm.).

Załączniki