Programy profilaktyczne

Pragniemy poinformować Państwa, że w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Wojskowej realizowane są dwa programy profilaktyczne.

„PROGRAM PROFILAKTYCZNY WCZESNEGO WYKRYWANIA REUMAIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW”

Realizowany jest on u nas w Przychodni we współpracy z Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie (WIM). Program skierowany jest do pacjentów w wieku 18-67 lat z bólem stawów lub obrzękiem co najmniej jednego stawu trwającym co najmniej trzy tygodnie, który nie jest wynikiem urazu oraz z niezdiagnozowanym reumatoidalnym zapaleniem stawów. 

Pierwsze potencjalne objawy choroby to:

• ból stawów (nie spowodowany urazem);

• obrzęk stawów;

• poranna sztywność stawów.

„ OGÓLNOPOLSKI PROGRAM KOORDYNACJI PROFILAKTYKI ZŁAMAŃ OSTEOPOROTYCZNYCH”

Realizowany jest on u nas w Przychodni we współpracy z Narodowym Instytutem Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. dr. hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie. Program przeznaczony jest dla kobiet w wieku 50 – 70 lat zagrożonych złamaniami niskoenergetycznymi oraz chorych z już dokonanymi złamaniami, u których lekarz nie zdiagnozował wcześniej osteoporozy i nie leczył w tym kierunku. Program ma pozwolić na wczesne wykrywanie podwyższonego ryzyka osteoporozy.

„ PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA – CHUK „

Program jest realizowany przez lekarza lub pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej. Wszystkie poradnie podstawowej opieki zdrowotnej mają obowiązek realizacji programu.

Program profilaktyki chorób układu krążenia kierowany jest do osób, które:

 • są w wieku od 35 do 65 roku życia,
 • są zdeklarowani do lekarza rodzinnego w naszej przychodni,
 • są obciążone czynnikami ryzyka (palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze krwi, zaburzenia gospodarki lipidowej, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość, upośledzona tolerancja glukozy, nadmierny stres, nieracjonalne odżywianie się, wiek,),
 • u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia,
 • które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia CHUK także u innych świadczeniodawców.

Świadczenia w ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia udzielane są bez skierowania, przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, do którego ubezpieczony jest zadeklarowany. Lekarz przeprowadza wywiad z pacjentem oraz kieruje go na bezpłatne badania pozwalające określić kategorię ryzyka choroby układu krążenia.

Jakie są cele ogólne i szczegółowe programu profilaktyki chorób układu krążenia?

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność w Polsce z tego powodu należy do najwyższych w Europie. Badania epidemiologiczne i socjomedyczne pokazują, że ważną rolę w rozwoju chorób układu krążenia odgrywają niektóre wzorce zachowań składające się na współczesny styl życia – czynniki ryzyka.
Cel główny:

 • obniżenie o ok. 20 % zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia populacji objętej programem profilaktyki chorób układu krążenia CHUK poprzez wczesne wykrywanie, redukcję występowania i natężenia czynników ryzyka.

Cele dodatkowe:

 • zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia,
 • wczesna identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem chorób układu krążenia,
 • promocja zdrowego stylu życia: niepalenia, prawidłowego odżywiania się, aktywności fizycznej.

Jakie informacje obejmuje karta badania profilaktycznego?

Karta badania profilaktycznego obejmuje następujące informacje:

 • obciążenia rodzinne (zawał serca, udar mózgu u ojca przed 55 r.ż.; u matki przed 60 r.ż.),
 • palenie papierosów,
 • przyjmowanie leków hipotensyjnych, hipolipemizujących (satyna, fibrat),
 • wykonywanie ćwiczeń fizycznych trwających powyżej 30 minut,
 • wyniki badania fizykalnego,
 • wynik oceny BMI,
 • pomiary ciśnienia tętniczego,
 • wyniki badań biochemicznych: cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy, glukoza na czczo.

Na tej podstawie lekarz dokonuje oceny ryzyka chorób układu krążenia oraz wskazuje zalecenia dla pacjenta: edukację lub dalszą diagnostykę i leczenie w poradni specjalistycznej
Zapraszamy do udziału w programie profilaktyki chorób układu krążenia CHUK. Więcej informacji uzyskasz w rejestracji.

W naszej Przychodni programy są realizowane w każdy piątek w godzinach 12:00 – 13:00. Program przeznaczony jest dla wszystkich Pacjentów województwa mazowieckiego. Nie prowadzimy rejestracji do programów, wystarczy spełniać warunki określone w programie i po prostu wziąć udział w Programie. Serdecznie zapraszamy. W razie pytań prosimy o kontakt tel. /0-48/ 360-60-68 wew. 6.