Programy profilaktyczne

Pragniemy poinformować Państwa, że w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Wojskowej realizowane są dwa programy profilaktyczne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (Unia Europejska).

Pierwszy program to:

Program profilaktyczny wczesnego wykrywania reumaidalnego zapalenia stawów

Realizowany jest on u nas w Przychodni we współpracy z Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie (WIM). Program skierowany jest do pacjentów w wieku 18-67 lat z bólem stawów lub obrzękiem co najmniej jednego stawu trwającym co najmniej trzy tygodnie, który nie jest wynikiem urazu oraz z niezdiagnozowanym reumatoidalnym zapaleniem stawów. 

Pierwsze potencjalne objawy choroby to:

• ból stawów (nie spowodowany urazem);

• obrzęk stawów;

• poranna sztywność stawów.

Drugi program to:

Ogólnopolski program koordynacji profilaktyki złamań osteoporotycznych

Realizowany jest on u nas w Przychodni we współpracy z Narodowym Instytutem Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. dr. hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie. Program przeznaczony jest dla kobiet w wieku 50 – 70 lat zagrożonych złamaniami niskoenergetycznymi oraz chorych z już dokonanymi złamaniami, u których lekarz nie zdiagnozował wcześniej osteoporozy i nie leczył w tym kierunku. Program ma pozwolić na wczesne wykrywanie podwyższonego ryzyka osteoporozy.

W naszej Przychodni programy są realizowane w każdy piątek w godzinach 12:00 – 13:00 naprzemiennie. Program przeznaczony jest dla wszystkich Pacjentów województwa mazowieckiego. Nie prowadzimy rejestracji do programów, wystarczy spełniać warunki określone w programie i po prostu wziąć udział w Programie. Serdecznie zapraszamy. W razie pytań prosimy o kontakt tel. /0-48/ 360-60-68 wew. 6.

Daty realizacji programów:

  1. 17.06.2022r. –  Program profilaktyki osteoporozy
  2. 24.06.2022r. – Program profilaktyki reumatoidalne zapalenie stawów
  3. 01.07.2022r. –  Program profilaktyki osteoporozy
  4. 08.07.2022r. –  Program profilaktyki reumatoidalne zapalenie stawów
  5. 15.07.2022r. –  Program profilaktyki osteoporozy
  6. 22.07.2022r. –  Program profilaktyki reumatoidalne zapalenie stawów
  7. 29.07.2022r. –  Program profilaktyki osteoporozy
  8. 05.08.2022r. –  Program profilaktyki reumatoidalne zapalenie stawów
  9. 12.08.2022r.  –  Program profilaktyki osteoporozy
  10. 19.08.2022r. –  Program profilaktyki reumatoidalne zapalenie stawów
Zmień wielkość czcionki
Wysoki kontrast