Przystosowanie pomieszczeń do składnicy akt

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Radomiu zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych netto, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych.

Załączniki