Termomodernizacja budynku przychodni wraz z przebudową oświetlenia ogólnego na oświetlenie energooszczędne

Nr sprawy: WSPL.01.2018

Data publikacji ogłoszenia: 26.07.2018 r.

 

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

„Termomodernizacja budynku przychodni wraz z przebudową oświetlenia ogólnego na oświetlenie energooszczędne”

Załączniki