Zakres badań

Zakres i cennik badań laboratoryjnych Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej

 

1. Morfologia z obrazem 12,00 zł
2. OB 4,00 zł

MOCZ

 
3.Mocz- badanie ogólne 8,00 zł
4.Mocz-posiew 25,00 zł

KAŁ

 
5. Kał – pasożyty 1ozn. 8,00 zł
6. Kał- krew utajona 15,00 zł
7. Kał- badanie ogólne 9,00 zł
8. Kał – G. Lamblia met ELISA 26,00 zł

BADANIA BIOCHEMICZNE

 
9. Aminotransferaza alaninowa (ALAT) 8,00 zł
10. Aminotransferaza asparginowa (ASAT) 8,00 zł
11. Amylaza 8,00 zł
12. Białko całkowite 8,00 zł
13. CRP (białko C-reaktywne) 15,00 zł
14. Proteinogram 30,00 zł
15. Cholesterol całkowity 7,00 zł
16. Cholesterol HDL 8,00 zł
17. Triglicerydy 7,00 zł
18. Lipidogram 20,00 zł
19. Bilirubina całkowita 7,00 zł
20. GGT 7,00 zł
21. Glukoza 8,00 zł
22. Mocznik 7,00 zł
23. Kreatynina 7,00 zł
24. Kwas moczowy 7,00 zł
25. Żelazo 8,00 zł
26. Ferrytyna 24,00 zł
27. Wapń całkowity 6,00 zł
28. Magnez 7,00 zł
29. Fosfor nieorganiczny 7,00 zł
30. Sód, potas, chlorki 12,00 zł
31. Wskaźnik protrombinowy (INR) 12,00 zł
32. APTT 10,00 zł
33. RF ilościowo 12,00 zł
34. ASO ilościowo 12,00 zł
 35. TSH 16,00 zł
36. fT3 15,00 zł
37. fT4 15,00 zł
38. anty-TPO 28,00 zł
39. anty-TG 28,00 zł
40. PSA całk. 25,00 zł
41. CK 12,00 zł
42. Hemoglobina glikowana ( HbA1C) 20,00 zł

MARKERY NOWOTWOROWE

 
43. CA 125 30,00 zł
44. CA 19.9 30,00 zł
45. CA 15.3 30,00 zł
46. CEA 28,00 zł
47. AFP 30,00 zł
48. PSA wolny 30,00 zł
49. Ig E całkowite 30,00 zł
50. FSH 20,00 zł
51. LH 20,00 zł
52. Estradiol 20,00 zł
53. Progesteron 20,00 zł
54. Prolaktyna 25,00 zł
55. Beta HCG 25,00 zł
56. Testosteron 20,00 zł
57. Witamina B12 24,00 zł
58. Patarhormon (PTH) 35,00 zł

INFEKCJE

 
59. HBs ag (antygen) 15,00 zł
60. HBs przeciwciałą( anty HBs) 20,00 zł
61. Anty HCV (przeciwciała przeciw HCV) 25,00 zł
62. HBe antygen 35,00 zł
63. Toxo IgG 26,00 zł
64. Toxo IgM 26,00 zł
65. Przeciwciałą p. Helicobacter pylori IgG 30,00 zł
66. Helicobacter pylori w kale antygen 35,00 zł
67. WR ( P. ciała anty Treponema pallidum) 18,00 zł

POZOSTAŁE

 
68. Witamina D3 ( metabolit 25-OH) 55,00 zł
69. Homocysteina 55,00 zł
70. Grupa krwi 28,00 zł
71. Badanie przeciwciał odpornościowych 30,00 zł

 

Obowiązuje od 01.01.2019r.