Przychodnia rejestracja tel: 48 3606068 wew. 20

Gabinety i poradnie

Gabinety i poradnie:

 1. OKULISTYKI
 2. LARYNGOLOGII
 3. ORTOPEDII
 4. GASTROLOGII
 5. NEUROLOGII
 6. GINEKOLOGII
 7. PULMONOLOGII
 8. PSYCHIATRII
  • świadczenia udzielane przez lekarza psychiatrii,
  • świadczenia udzielane przez mgr psychoterapii jako porada/psychoterapia indywidualna.
 9. REHABILITACJI i FIZYKOTERAPII
 10. STOMATOLOGII I PROTETYKI
 11. MEDYCYNY PRACY
  • dla firm
  • indywidualnie
 12. LABORATORIUM
 13. PIELEGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ
 14. PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 15. GABINET ZABIEGOWY
 16. RTG
 17. USG
 18. SPIROMETRII
 19. AUDIOMETRII
 20. EKG
 21. ECHO SERCA
 22. HOLTER
 23. USG DOPPLER

Badania: RTG, USG, DOPPLER, ECHO SERCA, HOLTER,
AUDIOMETRIA, SPIROMETRIA, EKG - wykonywane są także komercyjnie.

Copyright 2010 WSPL SP ZOZ